Adéla Bušová

advokátka

Adéla vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a do naší advokátní kanceláře nastoupila v březnu roku 2014 ihned po dokončení vysoké školy na pozici advokátní koncipientky. Většinu svých zkušeností tak načerpala od svých zkušenějších kolegů právě v naší advokátní kanceláři, kde se nyní již jako advokátka zaměřuje především na zastupování klientů před soudy a správními orgány, dále na dopravní právo, pracovní právo, právo nemovitostí, smluvní agendu, právo municipalit a e-government.