AKCCS ANTICOVID SUPORT # 4 – Veřejné zakázky

Nouzový stav, ve kterém se Česká republika z rozhodnutí vlády nachází, dopadá do mnoha různých oblastí. Jednou z nich je i proces zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že realizace zadávacího řízení je obvykle spojena s nezanedbatelnými časovými nároky, může být jeho průběh v době krizového stavu značně ztížen. V tomto výjimečném období je proto nutné hledat alternativní a zejména rychlá řešení, jak zajistit potřeby zadavatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek tak nabízí pro tento stav důležité výjimky.

Krizový stav obecně vyžaduje adekvátní reakci, kterou často není možné realizovat bez adekvátního materiálního zajištění. Na rozdíl od soukromoprávních subjektů jsou však zadavatelé ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek povinni při uzavírání úplatných smluv postupovat zpravidla v zadávacím řízení, pro které stanoví jasná pravidla právě zmíněný zákon.

Abychom Vám pomohli se ve všech výjimkách a nových možnostech zorientovat, připravili jsme na toto téma další díl našeho cyklu AKCCS ANTICOVID SUPPORT. Věříme, že Vás provede úskalími spojených s nouzovým stavem a jako vždy, jsme Vám k dispozici pro individuální konzultace.