AKCCS zakládá nový právní tým. Novou vedoucí advokátkou se stává JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

AKCCS

AKCCS

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný navyšuje počet právních týmů. Novou vedoucí advokátkou se stala Barbora Vlachová, která doposud dlouhodobě působila jako samostatná advokátka. Její tým bude mít na starosti zejména kyberbezpečnost, digitální transformaci a právo IT.

„Pokračujeme v zaběhnutém trendu, ve kterém průběžně se svými klienty sdílíme jejich obory a vyhledáváme nové trendy (nejen v oblasti práva a advokacie). Kyberbezpečnost a právo IT jsou klíčové oblasti, na které se dlouhodobě zaměřujeme. Barbora Vlachová patří mezi přední odborníky v tomto oboru. A nejen v něm. Její práci dlouhodobě sledujeme, navíc se velmi rychle ztotožnila se všemi důležitými principy a hodnotami AKCCS. Ve své praxi opakovaně prokázala, že umí vést tým lidí, navíc dosahovala vynikajících výsledků u vlastních klientů. Je proto logické, aby se novou vedoucí stala právě Barbora,“ říká Jaromír Císař, společník kanceláře Císař, Češka, Smutný.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M. je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity (2012) a Policejní akademie České republiky v Praze (2012). Působí v Praze jako advokátka. Je zapsána jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je členkou sekce České advokátní komory pro IT a GDPR. Aktuálně vyučuje na Policejní akademii České republiky v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Pravidelně publikuje v oblasti práva informačních technologií, občanského, obchodního, finančního, správního a pracovního práva. Zúčastňuje se také odborných konferencí a seminářů zaměřených (nejen) na kyberbezpečnost. Barbora Vlachová se rovněž podílela na přípravě komentáře k novému zákonu o ochraně oznamovatelů („whistleblowing“). Autorský tým společně s Barborou tvoří také partneři AKCCS Kateřina Šveřepová a Markéta Flanderková a vedoucí advokát AKCCS Matěj Dědina.

Tisková zpráva v České justici, 4. 9. 2023