Mgr. Aneta Šimice

vedoucí advokátka

Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování.

Aneta do naší kanceláře nastoupila v roce 2020 a od té doby se věnuje zejména svěřenským fondům či poradenství v oblasti správy majetku a restrukturalizace podniků. Zabývá se také transformačními projekty soukromých i veřejných subjektů. Mezi její klienty patří mimo jiné podnikatelé zabývající se silniční a železniční problematikou. Aneta vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

01

Články

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.