Barbora Nováková

advokát

Barbora vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a do naší kanceláře nastoupila již jako koncipientka. Z počátku se věnovala především ochraně osobních údajů a adaptaci klientů na nařízení GDPR. V roce 2021 se Barbora stala advokátkou. V současnosti pracuje zejména v oblasti veřejných zakázek, a to především se zaměřením na problematiku IT a komunikace, podílí se však i nadále také na poskytování právních služeb v oblasti ochrany osobních údajů či na poskytování právního poradenství v rámci občanskoprávních sporů a smluvního práva.