Mgr. Barbora Kočtářová

vedoucí právního týmu

Moderní právník musí umět naslouchat přáním klienta, ale současně mu být spolehlivým průvodcem v dnešním neustále měnícím se světě.

Barbora nastoupila do naší kanceláře krátce po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Před nástupem do AKCCS poskytovala právní poradenství v přední české spotřebitelské organizaci a působila rovněž v rámci správního úřadu zaměřeného na mezinárodněprávní otázky. Barbora absolvovala studijní pobyt na Northumbria University v Newcastlu, kde se věnovala například právu duševního vlastnictví či právní historii Anglie. Barbora se v naší kanceláři věnuje poradenství v oblasti pojišťovacího práva, závazkového práva a legislativy. Na starost má především klienty ze sektoru finančních služeb, hutního průmyslu a dopravy. V akademické rovině se Barbora zajímá o téma hromadných žalob.