Bez ESG strategie neobdrží společnosti potřebný zelený kapitál

Při absenci strategie udržitelnosti hrozí firmám v příštích letech zastavení financování. Banky se stále více dívají na to, zda jsou projekty společností udržitelné. Pokud firmy neprokáží, že jejich činnost nebo jejich projekt splňuje kritéria ESG, budou mít těžší přístup k penězům. Tato povinnost se od roku 2025 dotkne všech firem nad 250 zaměstnanců a do roku 2027 i kótovaných malých a středních firem. Banky ale údaje o udržitelnosti i konkrétní kroky a závazky vyžadují již nyní. A nejen banky. Firmám by měla v získání ESG principů výrazně pomoci unikátní služba ESG Solution+, kterou společně nabízí advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, evropská poradenská společnosti Access EU a komunikační agentura DFMG.

Jedná se o zcela jedinečné spojení zkušeností a znalostí tří renomovaných společností, které v oblasti ESG působí již řadu let. Nenabízíme abstraktní pojmy a bezobsažné poradenství, ale naprosto srozumitelné a hmatatelné nastavení kompletní ESG strategie. Od úvodního posouzení až po získání certifikace a ratingu v oblasti ESG. Firmám vytvoříme pravidla tak, aby mohly správně řídit svoje aktivity a projekty, byly šetrné k životnímu prostřední a zároveň byly společensky odpovědné a správně řízené,“ říká Jan Sůra, partner advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Cílem správného nastavení ESG strategie společností není jen nastavení udržitelnosti podnikání. Jedná se také o zamezení ztráty financování, které hrozí v případě absence strategie udržitelnosti. Dále pak umožní pokračování v účasti na veřejných zakázkách, které jsou již teď ovládané principy sociálně a environmentálně odpovědného zadávávání. A konečně, zajistí konkurenční výhodu na trhu včasným splněním zákonné reportovací povinnosti včetně získání ESG certifikátu posuzující udržitelnost společnosti s nejlepším možným výsledkem.

Spojení našich společností je na trhu naprosto unikátní. Společně můžeme nabídnout dlouhodobé a ověřené zkušenosti z oblastí compliance, corporate governance, evropské regulace a politik i marketingu a komunikace. To je síla a komplexnost, která v řešení ESG strategií na českém trhu doposud zcela absentuje. Zajišťujeme ucelenou realizaci ESG strategií a vizí společností za pomoci renomovaných odborníků a využití nejaktuálnějších posuzovacích nástrojů,“ říká Tomáš Jindříšek, managing partner společnosti DFMG.

O službě ESG Solution+

Služba a proces implementace ESG Solution+ sestává ze čtyř základních kroků:

GAP analýza

Vstupní analýza identifikuje klíčové činnosti společnosti (tzv. kategorizace) po níž následuje ESG compliance test podle Taxonomie udržitelnosti a prováděcích právních předpisů. Ve společné diskusi s námi si společnost určí své korporátní priority v oblasti udržitelnosti. Dojde také k vyhodnocení stavu komunikační strategie a produktové komunikace.

Zpracování ESG strategie

Příprava komplexní strategie udržitelnosti společnosti pokrývající všechny vytyčené oblasti činností společnosti. Zpracování ESG strategie s ohledem na výsledek ESG compliance testu a korporátních priorit tak, aby společnost mohla dosáhnout svého udržitelného potenciálu, a to včetně dosažení souladu s legislativou EU i ČR. Sestavení best practice opatření v souladu s aktuálními mezinárodními standardy, které může posuzovaná společnost aplikovat, a návrh strukturálního nastavení řízení společnosti v oblasti ESG (CSO, management, akcionáři, ESG Council, organizační nastavení, povinnosti útvarů apod.) a zpracování Kodexu udržitelnosti pro posuzovaný subjekt.

Implementace ESG strategie

Realizace navržené ESG strategie v součinnosti s klientem ve všech klíčových oblastech – tj. od řízení, přes produkty a zaměstnance až po vhodné zacílení komunikace nastalých změn ve společnosti. Aplikace upravených vnitřních předpisů včetně Kodexu udržitelnosti do každodenních procesů společnosti.

Zpráva o udržitelnosti a ESG certifikace

Příprava a zajištění navazujících služeb v oblasti ESG. Společnost v posledním kroku obdrží komplexní zprávu o stavu své udržitelnosti a nezávislý ESG certifikát, kterým bude dokládat svůj zlepšený stav udržitelnosti, který bude odpovídat maximální možné míře potenciálu společnosti s ohledem na udržitelnost a korporátním prioritám společnosti.

Společnosti je dále umožněno získávat další průběžné poradenství v oblasti ESG, vyhodnocování a implementace nové legislativy a trendů, příprava implementace povinností dle CSRD a budoucí komunikační strategie.

Vše o produktu najdete na webových stránkách ESG Solution+.