Co dělat, když vás někdo veřejně pomlouvá?

S dezinformacemi a pomluvami se setkáváme dennodenně – v reálném i online světě. Partner naší kanceláře Jan Sůra o nich mluvil v rozhovoru pro legal.tv.

Jedná se o důležitý problém, který může nejen poškodit konkrétní osobu, ale také podvést a zmást širokou skupinu lidí. V takovém případě právo naráží na dvě klíčové hodnoty, které jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod – a to právo na ochranu lidské důstojnosti a právo na svobodu projevu. Kde jsou hranice zákonného chování a jak se proti úmyslnému šíření lží bránit? Poskytuje české právo dostatečnou ochranu pro tyto případy? To vám prozradí advokát Jan Sůra.

„Je potřeba říci, že každá nepravdivá informace nemusí být nutně protiprávní. Vždycky je potřeba hodnotit v každém případě intenzitu toho zásahu. A pak tady máme, podle té intenzity nástroje v rovině občanského práva, například žalobu na ochranu osobnosti, v rovině správního práva máme přestupky proti občanskému soužití, a pak je tady celá plejáda trestních činů, kterých se vlastně můžeme ve veřejném nebo internetovém prostoru dopustit, od pomluvy až po šíření poplašné zprávy nebo nebezpečné vyhrožování,“ říká Sůra.

A dodává: „Já si myslím, že svoboda projevu je báječné právo a díky němu tady můžeme i dneska sedět a povídat si spolu a průzkumy veřejného mínění také ukazují, že svoboda projevu je jedna z hodnot, které si Češi po listopadové historii váží nejvíce.”

Celé video sledujte zde.

Zdroj: Legal.tv a Lidovky.cz