Denis Miklóš

advokát

Denis je součástí naší kanceláře od roku 2016. Věnuje se právu hospodářské soutěže, trestní odpovědnosti právnických osob a problematice compliance. Vedle toho se zaměřuje také na problematiku spojenu s ochranou osobních údajů. Denis vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval jednoroční studijní stáž na Maastricht University v Nizozemsku.