Eva Kinnertová

advokát

Eva vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia získala praxi v oblasti správního práva a před příchodem do AKCCS působila ve veřejném sektoru. Eva je součástí naší kanceláře od roku 2012 a dlouhodobě se zaměřuje na stavební a správní právo a také na energetiku či témata spojená s podporou obnovitelných zdrojů. Eva má rovněž zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti veřejného investování. Od roku 2016 je členkou rozkladové komise Ministerstva kultury. V letech 2018 až 2019 působila též jako členka rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V akademické rovině se zabývá především stavebním právem.