Eva Pavelková

advokátka

 

Eva vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Součástí kanceláře je od roku 2021, kdy nastoupila na pozici advokátky. V rámci své praxe se zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek. Zkušenosti v této oblasti nabyla ve státní správě a následně v advokacii. V kanceláři se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti veřejných zakázek především klientům z veřejného sektoru.