Mgr. Filip Drnec

ředitel kanceláře

Advokát nesmí být pouhým dodavatelem právních služeb. Pro klienta musí představovat strategického partnera, klíčovou oporu a průvodce na cestě podnikatelským životem.

Filip Drnec se ve své praxi zaměřuje zejména na otázky spojené s evropským právem. Odborně se věnuje hlavně evropskému legislativnímu procesu. Ten sice může vypadat jako neuspořádaný systém, ve skutečnosti však jde o velmi komplexní soubor pravidel, do něhož lze zvenku zcela legitimně zasahovat a částečně jej tak i ovlivnit. Právě legislativní proces Evropské unie je unikátním nástrojem k tomu, jak nebýt pouze pasivním příjemcem unijních předpisů. Filip Drnec vedle Fakulty právnické absolvoval studijně-pracovní stáž v Bruselu. Kromě práva EU se věnuje také právním dějinám, aktivně se podílí na rozsáhlém právněhistorickém projektu, reflektujícím vývoj českého právního řádu. Filip Drnec se zaměřuje dále na oblast HR a zajišťuje bezproblémový chod kanceláře.