Jakub Hollmann je čtvrtým společníkem kanceláře

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný má nového společníka. Stal se jím advokát Jakub Hollmann, který byl dosud partnerem kanceláře. V nejvyšším vedení AKCCS zasedne po boku Jaromíra Císaře, Pavla Smutného a Petra Michala. Na starosti bude mít strategické právní poradenství korporacím a správu majetkových transakcí.

„Jakub Hollmann prošel v naší kanceláři všemi stupni, začínal v ní působit již jako student. Jeho vstup mezi společníky je důkazem jeho talentu, píle a charakteru, je výrazem generačního vývoje naší advokátní kanceláře a zárukou její další stability,“ říká Jaromír Císař, společník AKCCS.

Jakub Hollmann byl dříve ředitelem kanceláře Císař, Češka, Smutný. Jako partner a advokát se věnuje správě majetku, strategickému právnímu poradenství korporacím, energetice a dopravním tématům.

„Rozšíření společenství po boku Jaromíra Císaře, Pavla Smutného a Petra Michala je pro mě velkou radostí a další energií pro naši společnou práci. Advokacie je do velké míry odrazem společenského klimatu a naopak. Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme, a právě proto děláme víc než jen rutinní advokacii. Pro stávající společníky vždy bylo samozřejmostí povzbuzovat nové i stávající kolegy ve vlastním rozvoji a vést je ke šťastným profesním i osobním příběhům. Díky tomu je naše advokátní kancelář jedinečná a takovou i zůstane,“ říká nový společník AKCCS Jakub Hollmann.

JUDr. Jakub Hollmann absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako doktorand a věnuje se tématu svěřenských fondů. Vedle práv vystudoval také mezinárodní vztahy. Aktivně publikuje v odborných časopisech, ve kterých analyzuje významné legislativní novinky, a vystupuje na odborných konferencích.

*„Určitě rozšíříme portfolio služeb o nové výzvy, které rezonují na národní i unijní úrovni. Je mým velkým přáním, abychom zkušenosti nás všech mohli sdílet především v kanceláři, ale i s klienty a širší veřejností. Základem všech našich úvah je mít dokonalou procesní analýzu a z ní vytvořit spolu s klientem optimální a vlastně pro klienta jediný možný závěr. Takovou tradici zahájil zakládající společník profesor Zdeněk Češka a je správné ji následovat,“ *dodává Jakub Hollmann.