Jakub Hollmann pro Forbes: Jak zajistit předání rodinného byznysu a nenarušit chod firmy ani vztahy v rodině

Zájem o svěřenské fondy v Česku roste. Tohle řešení totiž dokáže vyřešit různé představy potomků o budoucnosti rodinného podniku, zajistit kontinuitu a ochránit majetek před riziky. „Stále častěji lidé fondům dávají i veřejně prospěšný úkol,“ říká Jakub Hollmann, předseda správní rady společnosti CCS Premium Trust, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti svěřenských fondů.

Celý rozhovor k dispozici zde na forbes.cz.