JUDr. Jaromír Císař, Ph.D.

společník a advokát

Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.

Jaromír Císař je jedním ze tří zakladatelů naší advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvování studijní stáže na Pařížské Sorboně působil jako odborný asistent na Katedře právních dějin pražské Právnické fakulty, kde působí dodnes. Jaromír Císař se věnuje zejména praktickým právním otázkám, které se týkají obchodního a insolvenčního práva. Jaromír Císař není jen advokátem, ale rovněž insolvenčním správcem a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Je také členem rozkladové komise Ministerstva kultury. Jaromír Císař publikuje odborné články na aktuální témata a je rovněž autorem řady teoretických textů a učebnic. Pravidelně také vystupuje na veřejných odborných konferencích a seminářích.