Jsme podeváté Právnickou firmou roku v oblasti CSR

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ potvrdila svou vedoucí pozici v oblasti Pro Bono a společenské odpovědnosti (CSR) a v soutěži Právnická firma roku vyhrála v této kategorii již podeváté. Vedle toho byla kancelář oceněna ve 13 kategoriích jako velmi doporučovaná nebo doporučovaná kancelář. Dosáhla tak na svůj historicky vůbec nejlepší výsledek a potvrdila svoje místo mezi předními advokátními kancelářemi na českém trhu.

Kromě vítězství v kategorii Pro Bono a CSR se kancelář umístila jako velmi doporučovaná v oblastech Právo obchodních společností, Právo hospodářské soutěže, Fúze a akvizice, Restrukturalizace a insolvence, Řešení sporů a arbitráže, Veřejné zakázky, Firemní compliance, Energetika a energetické projekty, Logistika a dopravní stavby, Zdravotnické právo a Právo životního prostředí. Jako doporučovaná se AKCCS umístila v kategoriích Právo informačních technologií a Trestní právo. Navázala tak na úspěšný loňský ročník, jehož výsledky ještě vylepšila a dosáhla tak na historicky vůbec nejvyšší počet ocenění.

AKCCS má mimořádný přesah za hranice práva, zejména do kultury a umění. Jde o soustavnou a dlouhodobou činnost, pomocí níž se AKCCS snaží přispívat ke kultivaci české společnosti, a to jak prostřednictvím nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který podporuje řadu projektů zejména v oblasti vážné hudby a výtvarného umění, tak i motivací klientů. Vlajkovou lodí nadačního fondu je stále probíhající sbírka na nové varhany pro svatovítskou katedrálu.

AKCCS se z velké části zaměřuje také na projekty spojené s ESG, které představuje udržitelné podnikání a trvalé hodnoty ve společnosti. To jsou cíle, které dlouhodobě prosazuje nejen samotná AKCCS, ale podle kterých si kancelář vybírá také své projekty a klienty. Až 67 % případů AKCCS se v roce 2021 týkalo ESG projektů a 72 % všech odpracovaných hodin pro klienty souviselo s ESG.

„Vítězství v kategorii Pro Bono a CSR, kterou jsme vyhráli již podeváté, nabývá celospolečensky na stále větší důležitosti a potvrzuje správnost našeho přístupu. Principy ESG jsou dnes požadovány stále závazněji. Není to otázka regulace, je to spíše záležitost požadavků ze strany finančního sektoru, jimž se musíme přizpůsobit, což může někomu připadat jako útok na svobodu podnikání. Opak je pravdou – z vlastní praxe a pravidelné komunikace s podnikateli víme, že čím má firma propracovanější ESG strategii, kterou umí jasně a srozumitelně komunikovat veřejnosti, tím hodnotnější je,“ uvedl společník AKCCS Petr Michal.

Jeho slova potvrzuje i Jan Sůra, partner AKCCS: „Ke správnému pochopení a uchopení ESG musí dojít co nejdříve. Výsledky v této anketě proto vnímáme jako významný úspěch a také potvrzení komplexnosti našeho odborného působení v oblasti udržitelnosti, které se dlouhodobě věnujeme, což se dnes týká zejména projektů spojených s fenoménem ESG.“