Mgr. Kateřina Šveřepová

partner a advokát

Advokát musí být především praktikem; od lékaře také nikdo neočekává, že mu bude vykládat hypotetické možnosti léčby, ale že skutečně vyléčí.

Kateřina Šveřepová patří mezi advokáty, kteří získali zkušenosti v zahraničí. Krátce po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze odjela na semestrální studijní pobyt do Washingtonu, D. C. Katka je součástí naší kanceláře od roku 2014. Advokátkou se stala v roce 2015 a od roku 2016 vede právní tým. Věnuje se mimo jiné hromadným žalobám – od začátku sleduje přípravy nově vznikajícího zákona a na toto téma publikuje komentáře a články v odborných médiích. Katka se zabývá i právním poradenstvím pro neziskové subjekty, které potřebují poradit s charitativní činností a CSR aktivitami. Stará se zejména o klienty z oblasti dopravy, energetiky a finančních služeb.