Mgr. Ing. Markéta Tomáš Faustová

vedoucí advokátka

Respekt ke klientovi a jeho individuálním potřebám považuji za jeden ze základních pilířů moderní advokacie.

Markéta Tomáš Faustová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od počátku si přitom uvědomovala rozsah a význam oborové provázanosti. Právě tato provázanost Markétu inspirovala k dalšímu studiu. Souběžně s Právnickou fakultou se věnovala oboru mediální komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a později vystudovala též Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se orientovala na mezinárodní vztahy a obchod. Již v průběhu studií získávala Markéta zkušenosti v menší pražské advokátní kanceláři, ve které strávila také jeden rok své koncipientury. Zaměřovala se zde na právo nemovitostí a litigace. V roce 2016 se ale rozhodla ve své praxi posunout a od té doby je Markéta součástí naší kanceláře. V roce 2020 složila advokátní zkoušky a stala se vedoucí advokátkou. Její tým se specializuje na veřejnoprávní sektor včetně oblasti municipalit a korporátní sektor s veřejnou účastí. Poskytuje rovněž široké spektrum právních služeb v oblasti sporné agendy, správy nemovitostí a zaštiťuje realizaci řady investičních a akvizičních projektů.