JUDr. Markéta Flanderková, Ph.D.

partner a advokát

Najít pro klienta východisko při řešení třeba i beznadějných problémů, je výzva i velká odpovědnost vůči klientovi a sobě samé.

Markéta Flanderková (Šlejharová) nastoupila do naší kanceláře v roce 2015 a od roku 2018 vedla právní tým z pozice vedoucího advokáta. Od roku 2021 je partnerkou naší advokátní kanceláře a dlouhodobě působí také na pozici odborného konzultanta pro oblast svěřenských fondů. Od začátku své kariéry se zabývá především správou majetku, orientuje se rovněž na korporátní agendu, restrukturalizace a trestní odpovědnost právnických osob. Markéta vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na které absolvovala i doktorské studium na katedře občanského práva, kde se zabývala problematikou rozlišování sporného a nesporného nalézacího civilního soudního řízení a v roce 2021 zde získala titul Ph.D. Na právnické fakultě Univerzity Karlovy poté získala i titul JUDr. Markéta pravidelně publikuje v odborných časopisech a vystupuje na odborných konferencích.