JUDr. Markéta Šlejharová, Ph.D.

partner a advokát

Najít pro klienta východisko při řešení třeba i beznadějných problémů, je výzva i velká odpovědnost vůči klientovi a sobě samé.

Markéta Šlejharová nastoupila do naší kanceláře v roce 2015. Od začátku kariéry se zabývá především správou majetku a litigacemi. Markéta se stala advokátkou v roce 2016 a od roku 2017 vede právní tým, který se soustředí na korporátní agendu, restrukturalizace nebo trestní odpovědnost právnických osob. Za posledních několik let se vypracovala rovněž na pozici odborného konzultanta pro oblast svěřenských fondů. Markéta vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti vyučuje a působí jako doktorandka. Zaměřuje se na civilní právo procesní, ve své disertační práci se zabývá problematikou rozlišování sporného a nesporného nalézacího civilního soudního řízení. Pravidelně publikuje v odborných časopisech a vystupuje na odborných konferencích.