Martin Krajčovič

advokát

Martin Krajčovič vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Do naší advokátní kanceláře nastoupil v roce 2016 a od roku 2018 u nás působí na pozici trvale spolupracujícího advokáta. Martin se zaměřuje především na závazkové a stavební právo včetně sporné agendy. Naším klientům z veřejného sektoru (municipality a státní organizace) tak pomáhá připravovat, vyjednávat a realizovat jejich významné investiční projekty s celospolečenským dopadem. Martin také dosáhl úspěchů při zastupování klientů naší advokátní kanceláře v akvizičních projektech či civilních sporech. Ve své praxi se dále věnuje trestnímu a správnímu řízení.