Mgr. Matěj Dědina

vedoucí právního týmu

Spokojenost pro klienta nepředstavuje rozsah, ale přínos právní služby. Úspěšný advokát proto musí být schopen navrhnout i v právně, ekonomicky, společensky nebo mediálně komplikované situaci srozumitelné řešení, které pomůže jeho problémy skutečně překlenout.

Cesta Matěje Dědiny do naší kanceláře vedla z veřejného sektoru. Dříve pracoval pro Úřad vlády v kabinetu předsedy vlády, působil také jako asistent poslance Evropského parlamentu pro legislativu v Bruselu. Od svého příchodu do naší kanceláře v roce 2018 se Matěj specializuje na poradenství bankovnímu sektoru, dále na implementaci evropských a národních právních předpisů i trendů do vnitřní struktury klientů (compliance). Od roku 2020 se stal vedoucím právního týmu, který se zabývá mimo jiné propojením práva s ekonomií, zejména pak strategickým poradenstvím poskytovaným nadnárodním korporacím a subjektům působícím na pomezí soukromého a veřejného práva. Matěj vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.