Mgr. Milan Kučera

partner a advokát

Smyslem advokacie je poskytnout klientovi službu, která pro něj bude mít v kontextu jeho činnosti skutečnou hodnotu.

Milan Kučera do naší kanceláře nastoupil během svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na zastupování právnických osob v trestním řízení, zejména pak na efektivní uplatňování a vymáhání nároků na náhradu škody. Milan od začátku kariéry pracuje pro významnou petrochemickou společnost. Pomohl ji vyhrát řadu klíčových soudních sporů, které mají celospolečenský dopad. V roce 2018 se stal advokátem, od roku 2020 je vedoucím právního týmu a v roce 2023 se stal partnerem. V rámci své praxe se dále zabývá přípravou investičních projektů (zadávání veřejných zakázek, smluvní podmínky FIDIC) nebo spornou agendou. V akademické oblasti se věnuje tématu, které s jeho praxí úzce souvisí – zkoumá hranice uplatňování nároků v trestním řízení.