Mgr. Marcela Káňová

partnerka a advokátka

Právo je odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi.

Marcela Káňová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala také roční pobyt na rakouské Leopold-Franzens Universität v Innsbrucku a dále na univerzitě Sapienza v Římě. Před svým příchodem do naší kanceláře v roce 2015 působila několik let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde vedla Odbor monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. V naší kanceláři nejdříve působila jako vedoucí právního týmu specializujícího se na agendu spadající do působnosti ÚOHS a od d roku 2019 je partnerkou kanceláře. Marcela zaměřuje na veřejné zakázky, hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a IT právo. V těchto oblastech je tak odborným garantem kanceláře a věnuje se rovněž pravidelné publikační a přednáškové činnosti.

Články

Naši lidé z vedení společnosti

prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc.

JUDr. Pavel Smutný

JUDr. Petr Michal, PhD.

JUDr. Jakub Hollmann, Ph.D.

JUDr. Jaromír Císař

Všichni Naši lidé