Ondřej Krotil

advokát

Ondřej Krotil nastoupil do naší kanceláře v roce 2012 během svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle práv absolvoval také Vysokou školu ekonomickou v Praze. V naší advokátní kanceláři se specializuje na korporátní právo, litigace a fúze a akvizice (M&A). Ondřej v rámci své praxe odborně zaštítil realizaci řady významných investic a divestic našich klientů v různorodých oblastech ekonomiky. Rovněž při zastupování klientů v soudních sporech dosáhl úspěchů při soudní ochraně práv klientů zejména v oblasti rušeného výkonu vlastnického práva či sporů o platnost právních jednání.