JUDr. Pavel Smutný

společník a advokát

Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.

Pavel Smutný je jedním ze tří zakladatelů naší advokátní kanceláře. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. V minulosti rovněž působil jako expert v programu OECD – Nové demokracie. Pavel Smutný se ve své dlouholeté advokátní praxi zaměřuje na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo. Je presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která podporuje vzájemnou obchodní výměnu obou zemí a rozvíjí vědeckovýzkumné projekty, je rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Dále byl u vzniku několika významných českých ekonomických projektů, například Národního rozvojového fondu. Pavel Smutný je také předním českým mecenášem a presidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, který podporuje českou kulturu a umělce. Pavel Smutný je nositelem Medaile za zásluhy I. stupně, zejména za podporu vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael, v roce 2017 obdržel insignie rytíře francouzského Řádu umění a literatury, ocenění za trvalou podporu a šíření francouzské kultury a ochrany národního kulturního dědictví a památek. V roce 2023 obdržel prestižní Jerusalem Award, kterou uděluje Mezinárodní sionistická organizace a město Jeruzalém za dlouhodobou podporu Státu Izrael. 

01

Články