JUDr. Pavel Smutný

společník a advokát

Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.

Pavel Smutný je jedním ze tří zakladatelů naší advokátní kanceláře. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. V minulosti rovněž působil jako expert v programu OECD – Nové demokracie. Pavel Smutný se ve své dlouholeté advokátní praxi zaměřuje na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo. Je presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která podporuje vzájemnou obchodní výměnu obou zemí a rozvíjí vědeckovýzkumné projekty, je rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Dále byl u vzniku několika významných českých ekonomických projektů, například Národního rozvojového fondu. Pavel Smutný je také předním českým mecenášem a presidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, který podporuje českou kulturu a umělce.