Petr Michal: Německá příprava na koronavirus z roku 2012: potrvá to až 3 roky

Přinášíme vám praktický návod, jak v této dosud bezprecedentní situaci nejlépe postupovat. A to jak při detekci škod a jejich minimalizaci, tak při následném uplatňování náhrady škody v rámci smluvních vztahů i vůči státu.

V současné době, kdy občany, podnikatele i státní instituce na území České republiky zasáhla krizová opatření přijatá v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 (koronavirus), se aktuálně všichni bez výjimky potýkají s řadou závažných problémů a jejich faktickými i právními dopady.

Aktuální situace ovlivňuje právní vztahy v takové míře, že nepochybně dochází a bude dále docházet ke vzniku škod, kterým se nebude možné vyhnout ani při zapojení všech prevenčních postupů.

Již nyní je proto třeba se vážně zabývat opatřeními pro minimalizaci škod i pozdější uplatňování nároků na jejich náhradu. Vedle obecné právní úpravy odpovědnosti za škodu a její náhrady bude za určitých okolností možné uplatňovat také škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními dle § 36 krizového zákona (zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů) vůči státu.

Přečtěte si náš praktický právní manuál na téma Odpovědnost za škodu a její náhrada v souvislosti s pandemií koronaviru.