Petr Michal: Potřebujeme víc solárů na panelových domech. Umožnit to mají nová energetická společenství

Vláda brzy projedná další novelu energetického zákona, tentokrát označovanou Lex OZE II. Novela má klíčový význam pro rozvoj komunitní energetiky a energetických společenství v Praze a dalších velkých městech. Kvůli nedostatečné legislativě mají dosud v solární energetice stále převahu nad bytovými domy ty rodinné, a proto se fotovoltaika nerozšiřuje dostatečně rychle.

Rozdíl v rozšiřování fotovoltaiky mezi rodinnými a bytovými domy je způsobený primárně tím, že zatím neexistuje legislativa pro využívání energie z panelů pro bytové domy s více elektroměry. V klimatickém plánu z roku 2021 se magistrát hlavního města přitom zavazuje, že do roku 2030 bude na střechách domů umístěno 20 tisíc fotovoltaických panelů.

V současné době je jich však v procesu přípravy pouze tisíc, hotovo má pouze patnáct domů. To je tragický výsledek v době, kdy se v zahraničních metropolích do komunitní energetiky investují miliardy. Mezi nejvýhodnější místa pro umístění fotovoltaiky přitom patří právě panelové domy, v nichž bydlí skoro polovina pražských domácností.

Situaci slibuje vyřešit právě novela energetického zákona. Měla by umožnit sdílet energii skrze distribuční síť a usnadnit tím zapojení spotřebitelů energie do její výroby. Zavádí energetické společenství a společenství pro obnovitelnou energii, jejichž hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytovat přínosy svým členům nebo na území, kde provozují svou činnost.

Účinná kontrola společenství je zajištěna nejméně dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů. Novela má vstoupit v platnost příští rok. Je to opravdu nejzazší termín pro to, abychom zvládli energetickou transformaci ve městech.

Obrovskou výhodou, kterou by mohla využít i tato společenství, je relativně nová možnost instalace malé fotovoltaické elektrárny o výkonu do 50 kilowattů bez nutnosti stavebního povolení a licence k výrobě elektřiny. Takový výkon odpovídá zhruba spotřebě elektřiny průměrného bytového domu.

Posílení komunitní energetiky ve velkých městech je klíčové právě teď, když energetická krize rozhoupala ceny energií a zároveň odkryla, jak je nesnadné udržet ceny elektřiny a tepla v rovnováze. V souvislosti s krizí také začaly domácnosti podstatně na energiích šetřit.

Průzkum, který letos provedla Hospodářská komora hlavního města Prahy ve spolupráci s agenturou STEM, navíc ukázal, že prostor pro zlepšení je u bytových domů i v oblasti zásobování teplem. Více než třetina obyvatel bytové zástavby v dodávkách tepla spoléhá na uhelné a jiné teplárny za městem. To ale s sebou nese řadu nevýhod jako například značnou ztrátu tepla při transportu.

Vzhledem k dlouhodobému odklonu od zdrojů energie, jako je uhlí, je třeba hledat cestu k dostupné energii zejména ve zmíněných energetických společenstvích. Právě ta mohou být lokálním zdrojem energie pro naše podniky a domácnosti v Praze.

Autor je předsedou představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a společníkem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Psáno pro E15.cz, 26. 5. 2023