JUDr. Petr Michal, Ph.D.

společník a advokát

Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování.

Petr Michal vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na které absolvoval také doktorské studium. Zúčastnil se i ročního pobytu na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde se věnoval občanskému právu a insolvenčnímu řízení s přeshraničním prvkem. Petr Michal se věnuje zejména civilnímu procesu a insolvenčnímu a obchodnímu právu. Hledá přiléhavá řešení napříč právními disciplínami, které odpovídají potřebám klientům a efektivně řeší jejich situaci. Petr Michal není jen advokátem, působí i jako insolvenční správce – je členem Rady expertů Asociace insolvenčních správců a odborné sekce České advokátní komory pro otázky insolvenčního práva. Petr Michal je také předseda představenstva Hospodářské komory hl. města Prahy nebo člen představenstva YPO v Zurichu. Pravidelně publikuje odborné články a přednáší na konferencích a seminářích.

01

Články