Petr Řezníček

advokát

Petr Řezníček nastoupil do naší kanceláře v roce 2017. Zaměřuje se na právní poradenství v oblasti veřejných podpor a veřejných zakázek. Věnuje se také litigacím a závazkovému právu. Mezi jeho klienty patří významné společnosti z dopravy, energetiky a finančních služeb. Petr vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Titul JUDr. získal v roce 2020 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V akademické sféře se zabývá odpovědností při sportovní činnosti.