Mgr. Petra Andresová

vedoucí advokátka

Dokonalá znalost klienta a jeho oboru je klíčem k úspěchu.

Petra Andresová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od začátku své kariéry se věnuje zejména právu závazkovému a zastupování v civilních soudních řízeních. Pracovní zkušenosti má také s obchodním a občanským právem s přesahem do práva veřejných zakázek. Do naší advokátní kanceláře nastoupila v roce 2018, od roku 2020 je vedoucí advokátkou. Petra se specializuje na soudní spory a agendu, která s nimi souvisí. Její tým se zabývá také obecným právním poradenstvím a zejména poskytováním komplexních právních služeb ke složitějším smluvním transakcím. Petra například úspěšně zastupovala našeho významného klienta z veřejného sektoru ve sporu o hodnotě přesahující několik set milionů korun.