Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Cena právních služeb, jednotlivých právních porad, jakož i dalších forem práce advokáta je sjednávána po individuální dohodě se spotřebitelem a se zohledněním jeho nároků a požadavků a také složitosti celého případu a všech jeho souvislostí. Rovněž forma odměny je sjednávána individuálně a po dohodě s klientem.