Odešla, ale přesto zůstává. Meda Mládková

Třetího května 2022 se stala Meda Mládková definitivně legendou. Toho dne, v požehnaném věku 102 let, opustila tento svět a následovala svého manžela Jana, Františka Kupku a mnoho lidí, které měla ráda. Včetně její milované Madeleine Albrightové, kterou přežila o 41 dní.