Služby

Klasické dělení právních služeb podle právních oborů považujeme pro praktickou advokacii za překonané. Poskytování právních služeb na nejvyšší úrovni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních předpisů, ale také jejich správnou aplikaci a dokonalý přehled podnikatelských odvětví našich klientů. Tuto zásadu, na níž naše poradenství stavíme, odráží i rozdělení týmů kanceláře podle oblastí působení a hospodářských sektorů klientů, pro které pracují. To nám umožňuje klientům navrhovat komplexní řešení napříč jednotlivými právními obory. A díky tomu mezi naše klienty můžeme rovným dílem počítat soukromé společnosti, stejně jako firmy z veřejného sektoru a korporace se státní účastí.
01

Automotive

V automobilovém průmyslu působí naše kancelář již od svého založení. Disponujeme dokonalou znalostí prostředí, regulací i legislativy. Po celou dobu pracujeme pro významné zahraniční i tuzemské automobilky, výrobce komponentů nebo poskytovatele služeb a servisu v tomto segmentu, a naši odbornost neustále rozvíjíme. V současnosti se naše služby v automobilovém odvětví posunuly nejčastěji ke strategickému poradenství a elektromobilitě.

02

Trusty

Tématu správy privátního majetku našich klientů se věnujeme dlouhodobě, nyní těžiště našich služeb leží v tématu svěřenských fondů, které představují rychle se rozvíjející segment. Ještě před zavedením tohoto institutu do českého právního řádu jsme začali spolupracovat s předními advokátními kancelářemi ze Švýcarska a Lichtenštejnska, kde jsou trusty běžnými instituty s dlouhou tradicí. Odtud také čerpáme zásadní zkušenosti, které uplatňujeme v našich podmínkách.

03

Regulace a legislativa

Regulace a legislativa jsou témata bytostně spjatá s naší kanceláří. Jeden z jejích zakladatelů prof. Zdeněk Češka je sám autorem současného Občanského soudního řádu a na tvorbě mnoha dalších norem se podílel. Tato kultura u nás přetrvává – zachováváme si právně teoretické znalosti, které uplatňujeme jak přímo v legislativním procesu při tvorbě právních norem, nebo interních předpisů našich klientů.

04

Litigace

Litigace patří mezi královské advokátní disciplíny a jako takové jsou v DNA naší kanceláře hluboce zakořeněny. Právě v tomto oboru celou svou advokátní dráhu vynikal prof. Češka a u nás vychoval mnoho následovníků – naše kancelář v zastupování klientů zaznamenává významné úspěchy, dosahujeme více než 90% podílu vyhraných sporů. Daří se nám hájit klientské zájmy a mnohdy také zájmy celého státu, který často zastupujeme v klíčových sporech v miliardových hodnotách.

05

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

Jak veřejné zakázky, tak hospodářská soutěž patří k dlouhodobým specializacím naší kanceláře. Veřejné zakázky zpracováváme ročně v miliardových hodnotách a naše klienty provázíme celým procesem včetně expertního poradenství. Proto patříme mezi největší hráče na trhu a pravidelně se umisťujeme jako velmi doporučovaná kancelář v žebříčku Právnická firma roku. V případě hospodářské soutěže přinášíme výhodu v profesionálním propojení s evropskými úřady.

06

Doprava

Naše kancelář se oblasti dopravy a infrastruktury věnuje od samého počátku a mnoho z našich klientů v tomto oboru doprovázíme deset a více let. Škála našich služeb je v dopravě široká, ale vždy se jedná o zásadní projekty velkého rozsahu. Díky tomu detailně známe obor a jeho specifika. Proto nám klienti dlouhodobě důvěřují a v oblasti logistiky a dopravních staveb jsme v roce 2020 získali ocenění velmi doporučované kanceláře v soutěži Právnická firma roku.

07

Finanční sektor

Po celou dobu historie naší kanceláře jsme aktivně zapojení do finančního sektoru. Institucím vždy poskytujeme strategické a byznysové poradenství a mezi naše klienty patřily a stále patří velké finanční domy působící v České republice. Pomáhali jsme například při vzniku nové banky nebo mediálně velmi sledovaných kauzách. Společník kanceláře Pavel Smutný se také aktivně angažuje ve vzniku Národního rozvojového fondu.

08

Trestní právo a compliance

Naše strategie vychází především z prevence, proto klienty chráníme adaptací komplikovaných a vzájemně provázaných compliance programů. Věnujeme se zastupování společností a jejich statutárních orgánů – nejčastěji v roli poškozených, při čemž využíváme naše rozsáhlé zkušenosti s litigacemi. V oblasti compliance programů jsme se několikrát umístili mezi velmi doporučovanými kancelářemi v žebříčku Právnická firma roku.

09

Energetika

Již od svého vzniku se kancelář zaměřuje také na oblast energetiky. Zastupujeme nejvýznamnější společnosti v oblasti energetiky. Specializujeme se především na oblast elektroenergetiky, kde spolupracujeme s výrobci i distributory energie, kteří patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu. V současné době se zaměřujeme i na celosvětově významné a rychlým tempem se rozvíjející téma elektromobility a podílíme se na aktuálně připravovaných a realizovaných projektech, které se jí týkají, a to jak na straně veřejné správy, tak i dodavatelů produktů a služeb elektromobility z privátního sektoru. Poradenství poskytujeme i v oblasti plynárenství a teplárenství.

10

Municipality

Tým zaměřený na spolupráci s územně samosprávnými celky v naší kanceláři vybudoval partner kanceláře Roman Kyral, který sám působí jako obecní zastupitel menší obce. Pro kraje, města i obce řešíme klíčová témata i velké investiční projekty, které přesahují běžnou činnost územně samosprávného celku. Naši experti v této oblasti rovněž aktivně přednáší a publikují.

11

Petrochemický průmysl

Oblast petrochemického průmyslu je jednou z těch, které známe mimořádně detailně, protože se jim věnujeme více než 15 let. I proto společnosti jako ČEPRO nebo MERO patří mezi naše tradiční klienty. Spolupracujeme s nimi jak na zásadních kauzách a sporech, tak velkých investičních projektech.

12

IT a telekomunikace

V oblasti IT technologií jsme v posledních letech vytvořili specializovaný tým odborníků, který se podílel na řadě transakcí jak pro státní instituce tak pro společnosti ze soukromého sektoru, ať už na straně objednavatele nebo dodavatele služeb. Naše odborné zkušenosti pramení z úspěšné implementace klíčových systémů státní správy nebo asistence při jejich vývoji na straně druhé.

13

Korporátní agenda

Korporátní agenda přirozeně vyplývá z veškeré činnosti většiny našich klientů, a proto patří k zásadním zaměřením naší kanceláře. Klienty provádíme vším, co s jejich podnikatelským životem souvisí – od běžných provozních záležitostí až po poskytování poradenství ve strategických rozhodnutích a jejich následném procesování. V této oblasti jsme získali několik mezinárodních ocenění, například Commercial Law Firm of the Year in the Czech Republic (Corporate INTL Global Awards 2020) a Czech Republic – Corporate Law (Global Law Experts Listing).

14

Transakce, fúze a akvizice

Od samého počátku jsme v naší kanceláři klientům stáli po boku při velkém množství transformací, transakcí, fúzí i akvizic. Mnohdy šlo o velmi složité operace co do objemu i struktury.

15

Projektové poradenství

Pro naše klienty jsme vždy partnerem, proto vždy jejich problémy řešíme od začátku až do konce. Od běžné agendy po komplexní služby vždy zodpovídáme za úspěšný výsledek projektu. Každý projekt má totiž specifický právní rámec, v němž se musí pohybovat. Ten mu umíte dát, pečovat o něj a také jej komunikovat – jak vně společnosti, tak uvnitř.

16

Investiční projekty

Dlouhodobě poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě a realizaci investičních projektů. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a s důrazem na pochopení jeho charakteru a zamýšleného přínosu, ať už se jedná o výstavbu místního, regionálního či celostátního významu. Tomu odpovídá i smluvní rámec projektu, který dle specifik daného projektu připravujeme mj. na platformě smluvních podmínek FIDIC. Od pomoci při zajištění financování projektu a přípravu jeho smluvního rámce, přes uplatnění nároků z vadného plnění až po provozování a údržbu dokončené stavby. Jsme členy České asociace konzultačních inženýrů CACE.