Svěřenské fondy: flexibilní způsob mezigeneračního předání majetku

Předat rodinný podnik svým potomkům si přejí téměř dvě třetiny českých podnikatelů. Předávku na další generaci ale dle statistik přežije jen třetina firem. Během pandemické krize se u Čechů zvedl zájem o mezigenerační předávku majetku nejen formou závěti, ale i pomocí svěřenských fondů. Zatímco o závěti u notáře zájem meziročně stoupl o 12 %, u svěřenských fondů šlo až o 40 %.

Rodinné firmy tvoří 85 % všech soukromých firem v EU. Nicméně předání z první na druhou generaci přežije pouze třetina z nich a s každou další generací se proces ještě více komplikuje. Podle údajů Asociace malých a středních podniků (ASMP) více než polovina majitelů nemá dostatečně promyšlený nástupnický plán. Nemusí jít vždy o nástupnictví přímé, tedy z rodičů na děti, může se týkat širší rodiny a mohou do něj být zahrnutí i manažeři společnosti. Pak však vyvstává nutnost řešit podíly jak na majetku a jeho správě, tak na řízení chodu firmy.

Přesto si necelé dvě třetiny českých podnikatelů přejí, aby vedení firmy převzali potomci. Ani to se však neobejde bez rizik. Komplexní řešení nabízí svěřenské fondy, s jejichž zakládáním a správou má naše advokátní kancelář dlouholeté zkušenosti, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

„Získání důvěry ve schopnosti a zodpovědnost svých potomků u majitelů rodinných firem ale nepřichází automaticky,“ vysvětluje Jakub Hollmann společník naší advokátní kanceláře v článku pro Česko v datech. „Zakladatelé rodinných firem tak často využívají například svěřenských správců, kteří se podílejí na řízení obchodní společnosti, dokud podle předem nastavených podmínek potomci neprojeví náležité ambice, zkušenosti a dovednosti pro samostatné řízení firmy.“

Mnoho forem, výhod i příležitostí

Využití správců je jen jednou z mnoha výhod, které svěřenské fondy nabízejí. Jedná se především o nejflexibilnější formu správy a předání majetku (včetně výše zmíněných rodinných firem). Dávají jejich zřizovateli mnohem více příležitostí, jak majetek bezpečně a efektivně převést dle pravidel, které si sám určí. Eliminují spory při dědickém řízení, chrání majetek před vnějšími vlivy, podnikatelským rizikem i případnou nerozvážností dědiců.

Kromě obchodních a rodinných svěřenských fondů existují i fondy zajišťovací, které vznikají za účelem zajištění nebo uhrazení dluhu. V neposlední řadě je třeba zmínit i investiční svěřenské fondy, které pomáhají s rozložením investičních rizik.

Za poslední rok počet svěřenských fondů v Česku stoupl o téměř 40 % a vlivem lepší informovanosti a přípravy bankovních institucí bude tento trend pokračovat i v následujících letech.

Zdroj: Řešení nástupnictví, Česko v datech

www.premiumtrust.cz