Chráněno: JH35

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Read More »

Eva Kinnertová

advokát kinnertova@akccs.cz Eva vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia získala praxi v oblasti správního práva a před příchodem do AKCCS působila ve

Read More »

Denis Miklóš

advokát miklos@akccs.cz Denis je součástí naší kanceláře od roku 2016. Věnuje se právu hospodářské soutěže, trestní odpovědnosti právnických osob a problematice compliance. Vedle toho se

Read More »

Barbora Nováková

advokát b.novakova@akccs.cz Barbora vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a do naší kanceláře nastoupila již jako koncipientka. Z počátku se věnovala především ochraně osobních údajů a

Read More »

Jan Fical

advokát hollmann@akccs.cz Jan Fical do naší kanceláře nastoupil v roce 2017 po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2021

Read More »

Petr Řezníček

advokát hollmann@akccs.cz Petr Řezníček nastoupil do naší kanceláře v roce 2017. Zaměřuje se na právní poradenství v oblasti veřejných podpor a veřejných zakázek. Věnuje se

Read More »