Libor Slánský

Facility management hollmann@akccs.cz . Libor Slánský se v AKCCS dlouhodobě stará o správu a efektivní řízení technických procesů naší kanceláře. Jedná s externími dodavateli, pečuje o rozvoj

Read More »

Chráněno: Org

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Read More »

Chráněno: JH35

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Read More »