Úspěch pro Dopravní podnik: Obvodní soud odmítl žalobu společnosti RENCAR na DPP

Obvodní soud pro Prahu 9 dospěl k dalšímu klíčovému verdiktu v soudním sporu týkajícího se určení platnosti smlouvy o pronájmu ploch na reklamní činnost mezi společností RENCAR ze skupiny JCDecaux a Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP), který zastupuje naše kancelář. Soudy již dříve pravomocně zamítly žalobu v části určení platnosti smlouvy. Nyní obvodní soud odmítl i tu část žaloby společnosti RENCAR, kterou se firma domáhala určení, že mezi RENCARem a DPP existuje platný závazkový vztah. Současně bylo DPP přiznáno právo na náhradu nákladů soudního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 9 dovodil, že ani po upřesnění této části žaloby ze strany společnosti RENCAR nelze o žalobě rozhodnout, jelikož RENCAR nevyhověl i přes opakované výzvy obsahu výtky odvolacího soudu. Obvodní soud pro Prahu 9 tedy znovu potvrdil rozhodnutí o neplatnosti smlouvy, o kterém rozhodl již v předchozím rozsudku v září 2019. Ten potvrdil i odvolací Městský soud v Praze loni v září.

„Jsem rád, že soudy rozhodly ve všech bodech žaloby opět ve prospěch DPP, čímž se potvrzují analýzy DPP, že smlouva s RENCARem je neplatná. Rozhodnutí soudu přichází i přes veškerý mediální tlak, lži a manipulace ze strany RENCARu. Současně mě těší, že se nám v průběhu sporu povedlo vysoutěžit nové nájemce části reklamních ploch, a díky tomu pro DPP získat ročně výnosy převyšující 150 mil. Kč. Příjmy, které nám RENCAR hradil za několikanásobně větší počet využívaných ploch, přitom nedosahovaly ani třetiny z uvedené částky,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 o odmítnutí žaloby o určení, zda mezi DPP a firmou RENCAR existuje platný závazkový vztah, je logickým výsledkem. Soud potvrdil, že vlastně není zřejmé, čeho se společnost RENCAR žalobou domáhá. Ani sám RENCAR tak není schopen vymezit, jaký že vztah má mezi DPP a RENCARem údajně existovat,“ komentuje verdikt soudu Roman Kyral z advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která DPP ve sporu se společností RENCAR zastupuje.

DPP bylo současně Obvodním soudem pro Prahu 9 přiznáno právo na náhradu nákladů soudního řízení ve výši 141 328 Kč, kterou mají RENCAR a společnost EUROPLAKAT jako vedlejší účastník uhradit společně a nerozdílně.

Aktuálním verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 9 daly soudy DPP za pravdu ve všech bodech žaloby o určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch. Kontrakt z roku 1997 se týká exkluzivního práva pro RENCAR provozovat reklamu v MHD, celkem jde o zhruba 130 000 reklamních ploch. Původně měla smlouva platit do roku 2031. Platnost smlouvy je předmětem sporů mezi DPP a RENCARem od roku 2016. DPP smlouvu považuje za zcela neplatnou.